PUBLIKACJE

Publikacja zawiera zbiór tekstów kolęd tradycyjnych, patriotycznych i współczesnych, który poprzedzony został tekstami o tradycjach i zwyczajach…

Czytaj więcej

Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych. Popularny słownik biograficzny, tom 1, wydany w związku ze…

Czytaj więcej

Autor, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, opisuje swoje…

Czytaj więcej

Publikacja przygotowana przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie i Muzeum Niepodległości, przedstawia księcia Siedmiogrodu i Węgier, przywódcę ruchu…

Czytaj więcej

 Publikacja ks. Marka Makowskiego, pod redakcją Tadeusza Skoczka, wydana w 2015 r. przez Muzeum Niepodległości przybliża postać wybitnego Polaka i człowieka…

Czytaj więcej

Leksykon biograficzny zawierający noty biograficzne pracowników muzeów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego. Stanowi formę przypomnienia i utrwalenia…

Czytaj więcej

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20.10.2011 r. w Muzeum Niepodległości. Ukazuje poglądy współczesnych…

Czytaj więcej

Autorka przedstawia historię powiatu warszawskiego w latach 1918-1939, ukazuje przemiany zachodzące w okresie II RP oraz wkład społeczności lokalnej w rozwój…

Czytaj więcej

Publikacja oparta na materiale źródłowym zawiera szczegółowy opis funkcjonowania Legionów Polskich; utworzenie i początki formacji (1914 r.), kalendarium…

Czytaj więcej

Publikacja zawiera materiały z konferencji „Górny Śląsk 1918-1922”,  która odbyła się w Muzeum Niepodległości 28 kwietnia 2011 roku. Teksty dotyczą…

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami