Publikacja Ziemie odzyskane w plakacie to katalog zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kolekcję plakatów o tematyce kulturowej, społecznej, a także politycznej. Oprócz reprodukcji afiszy, które zostały zrealizowane z okazji obchodów m.in. 30. rocznicy Światowego Kongresu Intelektualistów, dni Kultury Polskiej na Ziemiach Zachodnich w 1946, 35. rocznicy wyzwolenia Legnicy, 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, 25. rocznicy wyzwolenia ziemi gdańskiej, Czytelnik w tym katalogu zbiorów znajdzie również teksty opisujące historię Ziem Odzyskanych oraz plakaty wchodzące w skład omawianej kolekcji. Wspomniane zbiory zostaną zaprezentowane 5 października w Legnickiej Bibliotece Publicznej podczas wernisażu wystawy Ziemie odzyskane w plakacie. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Ziemie Odzyskane w plakacie

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami