„Polska kolęda od zarania była specyficznym gatunkiem naszych świątyń i naszych domów. Łączyła tradycje sakralne z poezją polskich dworów. Ale największe wartości stworzyła wśród ludu. Stała się czynnikiem łączącym wszystkie pokolenia, wszystkie stany. W okresie zaborów, jak i podczas okupacji niemieckiej, a także w czasie stanu wojennego, na popularne melodie kolędowe nakładano słowa aktualne, o patriotycznym wydźwięku. Szkoda, że tak mało znane są polskie kolędy kresowe, a także utwory tworzone podczas syberyjskiej katorgi. Przez wiele lat pozostawały w pamięci Sybiraków, rzadko zapisywane, nieczęsto śpiewane. Dopiero niedawno wyciągane są z zapomnienia”.

Tak napisał we wstępie do śpiewnika z kolędami „Gloria in Excelsis Deo” Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Publikacja zawiera: kanon kolędowy, pastorałki, kolędy kresowe oraz kolędy współczesne. Została po raz pierwszy przedstawiona podczas koncertu kolędowo-noworocznego, który odbył się 22 stycznia 2024 roku  w auli im. JP II UKSW. Wydarzenie było współorganizowane przez Muzeum Niepodległości  pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Przybyłych gości przywitał i wprowadził w atmosferę ks. prof. Henryk Skorowski – koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.  Artyści pod kierownictwem Tadeusza Melona zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki pochodzące z różnych regionów kraju. Nie zabrakło też odniesień historycznych do konkretnych wykonań.  Każda przybyła osoba otrzymała egzemplarz śpiewnika „Gloria in Excelsis Deo”, specjalnie wydanego na tę okazję i przy tej okazji wykonawcy z radością zapraszali obecnych do wspólnego kolędowania.

Śpiewnik “Gloria in Excelsis Deo”

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami