Program międzynarodowej konferencji naukowej

organizowanej przez

ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W Warszawie

Muzeum Niepodległości

 W WARSZAWIE

 

                                             zatytułowanej

 

Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej

na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

30 lipca 2014 roku

Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62

 

                                                             

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Przewodniczący – dr  Artur Górski
 • Zastępca Przewodniczącego – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
 • Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego – mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią)
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego –  mgr Robert Mieczkowski
 • Członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Maria Kalczyńska, mgr Aneta Hoffman, mgr Anna Paniszewa, ks. dr Rafał Leśniczak,  mgr Ewa Wysga, dr  Jolanta Załęczny
 • Moderatorzy główni: dr Artur Górski, prof. dr hab. Maria Kalczyńska

 

9.00 – 10.00 –  inauguracja konferencji

Przemówienia Gospodarzy konferencji i zaproszonych gości:

 • Powitanie uczestników konferencji przez moderatorów
 • Przemówienie Prezesa ŚRBnP Waltera Wiesława Gołębiewskiego
 • Przemówienie Gospodarza konferencji Dyrektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka
 • Przemówienie Wicemarszałka Sejmu Marka Tadeusza Kuchcińskiego
 • Przemówienie Przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Joanny Fabisiak
 • Przemówienie Zastępcy Przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Adama Lipińskiego
 • Przemówienie członka Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Adama Kwiatkowskiego

 

10.00-15.00 – część merytoryczna konferencji

 • 1. Godz. 10.00-10.20 – mgr Anna Paniszewa (ŚRBnP):  Historia polskich mediów na Białorusi i obecna ich sytuacja.
 • 2. Godz. 10.20-10.40 – prof. dr hab. Zbigniew Antoszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Problemy mniejszości polskiej na Białorusi w prasie polskiej i białoruskiej.
 • 3. Godz. 10.40-11.00 – lic. Joanna Dworzecka (UAM): Internet jako pole transmigracji polskich misjonarzy na Białorusi.
 • 4. Godz. 11.00-11.20 – dr Zbigniew Klimaszewski (ŚRBnP): Rola prasy polskiej w krzewieniu polskości na Ukrainie na przykładzie Monitora Wołyńskiego.
 • 5. Godz. 11.20-11.40 – Michał Mackiewicz (Prezes Związku Polaków na Litwie): Historia polskich mediów na Litwie i obecna ich sytuacja.
 • 6. Godz. 11.40-12.00 – mgr Agata Chutnik (doktorantka UŁ): Działalność i rola polskich mediów w oczach litewskich Polaków
 • 7.  Godz. 12.00-12.20 – mgr Maciej Jarota (doktorant KUL Jana Pawła II, ŚRBnP): Rola polskiego radia, portali internetowych oraz mediów społecznościowych w kształtowaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Litwie
 • 8. Godz. 12.20-12.40 – dr Wiesław Kukla (ŚRBnP): CZUWAJ (2006-2014) – pisemko Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.
 • 9. Godz. 12.40-13.00 – mgr Robert Mieczkowski (doktorant UKSW): Znaczenie pisma „Znad Wilii”, w okresie transformacji systemowej, w budowaniu pozytywnej tożsamości Polaków Wileńszczyzny.
 • 10. Godz. 13.00-13.20 – mgr Małgorzata Stefanowicz (doktorantka UJ, red. nacz. kwartalnika Goniec Litewski): Dziennik „Kurier wileński” wobec niepodległości Litwy.
 • 11. Godz. 13.20-13.40 – mgr Mirosław Jacek Kucharski (ŚRBnP): Łotwa: nowe media – nowa tożsamość
 • 12. Godz. 13.40-14.00 – Michał Dworczyk (Przewodniczący Rady Fundacji “Wolność i Demokracja”): Media Polskie na Wschodzie. Sytuacja obecna, perspektywy
 • 13. Godz. 14.00-14.20 – prof. PO dr hab. Maria Kalczyńska (ŚRBnP): Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w proces rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie.
 • 14. Godz. 14.20-14.40 – mgr Zbigniew Ciosek (doktorant UKSW): Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez badanie dyskursu medialnego.
 • 15. Godz. 14.40-15.00 – ks. dr Rafał Leśniczak (UKSW): Katolickie media polskojęzyczne na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich

Godz. 15.00-15.15: przerwa na kawę

Godz. 15.15-16.15: dyskusja

Godz. 16.15 – Prezes ŚRBnP Walter Wiesław Gołębiewski: Podziękowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom konferencji

Godz. 16.30-18.00 – przerwa na obiad (Restauracja „Albert”, Warszawa – Wał Miedzeszyński 394c)

Godz. 18.00 – Walne Zebranie członków ŚRBnP (sala konferencyjna Restauracji „Albert”, Warszawa – Wał Miedzeszyński 394c)

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami