Przedstawiamy Państwu publikację Beaty Michalec Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w latach 1963–1991, pod redakcją Tadeusza Skoczka.

Powodem powstania monografii Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w latach 1963–1991 jest przede wszystkim brak pełnej, rzetelnej publikacji dotyczącej historii i działalności stowarzyszenia od momentu powstania tj. od 18 marca 1963 roku aż do współczesności. Autorka zdaje sobie sprawę, jak ważne jest podjęcie prac nad spisaniem dziejów Towarzystwa, opisanie wszystkich akcji społecznych, przedsięwzięć, imprez organizowanych przez członków TPW na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Ważne oraz cenne jest przybliżenie i scharakteryzowanie osób, które przyczyniły się do powstania i rozwoju Towarzystwa, począwszy od przedstawienia składu Komitetu Organizacyjnego, powołującego do życia Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

Bogactwo archiwum organizacji świadczy jak ważną rolę odegrało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w historii najnowszej stolicy. Niezliczona ilość spotkań varsavianistycznych, dbałość o zabytki i zachowanie ich w formie, którą możemy podziwiać współcześnie, Kursy wiedzy o Warszawie dla dzieci i młodzieży z warszawskich szkół czy reaktywowanie przedwojennego konkursu „Warszawa w kwiatach” w roku 1984, obejmującego całą Warszawę, a trwającego nieprzerwalnie do dziś, to tylko niewielki fragment obrazu działalności stowarzyszenia.

Towarzystwo dysponuje cennym materiałem źródłowym, który przedstawia jego historię, zaangażowanie społeczników w życie miasta na różnych płaszczyznach, jak znaczący wkład w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, ochrona wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej ruchomych i nieruchomych zabytków materialnych oraz zabytków niematerialnych, uczestnictwo w opiniowaniu projektów, dokumentów, prowadzenie badań naukowych nad dawną i współczesną Warszawą. Po analizie materiałów źródłowych nasuwa się wniosek, iż jednym z ukrytych celów powstania Towarzystwa Przyjaciół Warszawy była odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.

Towarzystwo-Przyjaciół-Warszawy

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami