Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Pokolenie Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy

W roku 2021 przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, warto zatem przypomnieć postać tego Poety-Żołnierza oraz innych młodych twórców pokolenia „Kolumbów rocznika 1920”. Zalicza się w Ich poczet nie tylko uczestników Powstania Warszawskiego: Józefa Szczepańskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, Romana Bratnego, Krystynę Krahelską, Annę Świrszczyńską, Witolda Zalewskiego, Bohdana Czeszko czy Mirona Białoszewskiego, ale również Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Różewicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskigo, Lecha Bądkowskiego, Tadeusza Borowskiego, Annę Kamieńską, Józefa Hena. Prawie wszyscy przystępowali do matury w 1939 roku. Ich losy potoczyły się różnie, różne były też doświadczenia z lat, na które przypadła Ich młodość. Pragniemy nie tylko uczcić Ich pamięć i przypomnieć dokonania literackie, ale też spojrzeć wstecz z nieco szerszej perspektywy, przez pryzmat całego szeregu dziedzin: historii, socjologii, psychologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy filozofii.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, szczególnie zależy nam na podjęciu ciekawej i wielowymiarowej dyskusji. Mile będą widziani nie tylko humaniści i przedstawiciele nauk społecznych, ale też wszyscy naukowcy, nauczyciele, studenci oraz amatorzy, których badania związane są z szeroko pojmowaną historią II wojny światowej i z literaturą tamtego okresu. Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkich (10 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

– imię i nazwisko autora referatu, względnie – również tytuł naukowy,

– aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,

– krótki abstrakt (do 2000 znaków),

– notę biograficzną (max. 80 słów),

– numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną oraz związane z nią ograniczenia i utrudnienia, zdecydowaliśmy, że wydarzenie odbędzie się jedynie w formie zdalnej (obrady w trybie online). Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Dziedziny i dyscypliny naukowe: historia, historia sztuki, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia.

Słowa kluczowe: historia, poezja, literatura, sztuka, Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, nauki społeczne, konferencja, konferencja online.

Terminy:

  • do 16 kwietnia 2021 roku– zgłoszenia uczestnictwa, na adres e-mail: [email protected];
  • do 23 kwietnia 2021 roku– nadsyłanie ewentualnych prezentacji multimedialnych (w wypadku konferencji realizowanej w trybie tradycyjnym lub w postaci nagrań);
  • 27 kwietnia 2021 roku– Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pokolenie Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego”;
  • od 30 kwietnia 2021 roku– wysyłka certyfikatów uczestnictwa dla prelegentów;
  • do 31 maja 2021 roku– nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;
  • do 30 grudnia 2021 roku– wydanie publikacji pokonferencyjnej (recenzowanej przez dwóch specjalistów), w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami