W roku bieżącym przypada kolejna rocznica zakończenia Powstania Listopadowego, zrywu, który rozpoczął się na ulicach Warszawy, insurekcji, podczas której Polacy, pragnący wzorem innych narodów XIX-wiecznej Europy wybić się na niepodległość i przez niemal 11 miesięcy stawiali zaciekły opór jednej z najliczniejszych i najnowocześniejszych armii ówczesnego świata. Bohaterstwo obrońców ostatnich redut przeszło do historii, ale o ich nieśmiertelną sławę jako pierwsi zadbali przede wszystkim ludzie sztuki: poeci i malarze – bataliści. Po latach dołączyli do nich miłośnicy dawnej barwy i broni, historycy, historycy wojskowości i archeolodzy, badający pola – niekiedy zapomnianych już – bitew i potyczek. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ostatnie szańce. Powstanie Listopadowe będzie okazją do przypomnienia nie tyle o tych, którzy w listopadową noc zdobywali warszawski arsenał i Belweder, ale o tych, którzy bronili osławionych, ostatnich redut i którym – częstokroć, jak pisał wieszcz – przychodziło zawrzeć szczery i wieczny pokój z tymi, którzy próbowali je zdobyć…

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana przede wszystkim do historyków zajmujących się daną epoką, historyków wojskowości, historyków sztuki, badaczy literatury, archeologów i varsavianistów.

Pokłosiem obrad będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, zawierające treść wystąpień, zgłoszonych przez prelegentów. To nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także dotarcia do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką Powstania Listopadowego. Nie przewidujemy honorariów dla autorów referatów zamieszczonych w publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkich (15 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

– imię i nazwisko autora referatu, względnie – również tytuł naukowy,

– aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,

– krótki abstrakt (do 2000 znaków),

– notę biograficzną (max. 80 słów),

– numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Forma obrad będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń i utrudnień. Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Dziedziny i dyscypliny naukowe: historia, historia sztuki, literaturoznawstwo, filologia polska, językoznawstwo, kulturoznawstwo, archeologia

Słowa kluczowe: historia, nauki humanistyczne, Powstanie Listopadowe, Reduta Ordona, Adam Mickiewicz, Wojciech Kossak, Warszawa

Terminy:

  • do 19 listopada 2021 roku– zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: [email protected];
  • do 30 stycznia 2022 roku– nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;
  • 29 listopada 2021 roku, godzina 9:00 – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ostatnie szańce. Powstanie Listopadowe” (Sala Konferencyjna Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)
  • do 15 grudnia 2022 roku– wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami