W styczniu 2023 roku przypadała 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Muzeum Niepodległości,  realizując swoją misję programową, poświęca wiele uwagi upamiętnianiu tego najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego w historii Polski.

Jednym z projektów, przypominającym to wydarzenie historyczne, jest przygotowana w Muzeum wystawa kolekcji pocztówek Mariana Sołobodowskiego. Ten aktywny i cieszący się zasłużoną sławą filokartysta przygotował ekspozycję ponad trzystu pocztówek, tematycznie związanych z Powstaniem Styczniowym. Będzie ona prezentowana na terenie całego Mazowsza.

Pasja kolekcjonerska autora wystawy umożliwiła przygotowanie do tej pory już ponad stu wystaw archiwalnych pocztówek, które upamiętniały ważne rocznice. „Dzięki nim wiele osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli, mogło poszerzać swoją wiedzę o tak ważnych dla historii Polski wydarzeniach. W ten sposób Marian Sołobodowski włączył się nie tylko w szeroko rozumiany proces edukacyjny; stał się na wyjątkowym odcinku kustoszem pamięci o pocztówce jako nośniku treści i wzruszeń, który odchodzi w zapomnienie, a którego ocalenie tak bardzo leży mu na sercu” (bp Romuald Kamiński).

Katalog wystawy przedstawia ten dorobek materialnego dziedzictwa całych pokoleń, zachęcając do dalszych badań. Odnosząc się do Powstania Styczniowego, „publikacja podejmuje się służebnej roli nauczyciela, pragnącego ubogacić nowymi inspiracjami widza czy czytelnika (…), zainteresowanego historią i kulturą dziejów ojczystych” (bp R. Kamiński).

Poprzez omawiany katalog ten wyjątkowy zbiór pocztówek, prezentowanych na wystawie,  zostaje udostępniony jeszcze szerszemu gronu odbiorców.

Katalog “Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami