W serii Mazowiecka Biblioteka Poetów ukazała się kolejna pozycja zatytułowana “Pieśni o domu” z utworami Marii Konopnickiej (1842–1910), poetki niezwykle popularnej na przełomie wieków. W swojej epoce, jak pisze w posłowiu dr Tadeusz Skoczek, była „czytana, podziwiana, do jej poezji układano muzykę. Obecna była w salonach niemal całej Europy, recytowana w chłopskich chatach, w czytelniach wiejskich, Towarzystwach Szkoły Ludowej. Stefan Żeromski nazwał ją kolejnym wieszczem, a Adam Grzymała-Siedlecki twierdził, że jest geniuszem komunikatywności i zrozumienia w poezji”.

Współczesne oceny pisarstwa Konopnickiej nie są już tak jednoznaczne. Pojawiają się nawet opinie skrajnie negatywne, określające jej poezję jako twórczość „niskiego lotu”, złą, a słynną “Rotę” nazywające wręcz utworem grafomańskim. „Zapomina się o historycznych wartościach tej poezji, o budzeniu sumień warstw ziemiańskich, z drugiej strony gloryfikowaniu patriotyzmu przedstawicieli warstw ludowych, chłopskich (…) Dlatego dzisiaj potrzeba przypominania poezji Marii Konopnickiej pojawia się gwałtownie”.

Zrealizowaliśmy tę potrzebę, zlecając wydanie niniejszej antologii jej utworów.

Publikacja ta wzbogaca program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Antologia utworów Marii Konopnickiej “Pieśni o domu”

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami