“Nasza misja jest jasna: zapewnić bezpieczeństwo, efektywnie zarządzać w sytuacjach kryzysowych, a także wychować społeczeństwo świadome ryzyka i gotowe do działania. To przesłanie od ponad 100 lat towarzyszy ruchowi strażackiemu. Strategia Florian 2050 przyjęta na XV Zjeździe Krajowym Związku OSP RP uwypukla współczesny wymiar tej misji” – pisze we wstępie do tomu szóstego “Analiz…” prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.
Bezpieczeństwo jest dzisiaj kluczowym słowem w dyskusji o cywilizacyjnym rozwoju, naszej przyszłości i niepodległości. Analizując podstawy naszego bezpieczeństwa w obecnych czasach i proponując konkretne rozwiązania na przyszłość należy także przypominać historię, zwłaszcza drogi prowadzące do niepodległości Polski, jej umacniania i obrony. Dlatego też w “Analizach…” z jednej strony wstępem Prezesa Waldemara Pawlaka pokazane jest aktualne stanowisko naszego Związku w odniesieniu do koniecznych zmian, zwłaszcza prawnych (w szczególności dotyczących ochrony ludności), z drugiej zaś ukazane są doświadczenia najnowszej historii Polski. W książce zaprezentowane są wypowiedzi i artykuły w związku z konferencją “Strażacy a niepodległość 1863-2023”, która odbyła się w Muzeum Niepodległości 4 maja 2023 r. Konferencja była zorganizowana dzięki współpracy Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Związku OSP RP.
Wielką siłą w systemie bezpieczeństwa jest Związek OSP RP. Dowodzi tego jego ponad wiekowa historia. Związek zrzeszający 16 tysięcy dobrze zorganizowanych Posterunków Służby Publicznej, jak mawiał pierwszy prezes Bolesław Chomicz, to wielka nadzieja na optymalne umacnianie naszej – społeczeństwa i państwa – odporności, jedności i kompetencji w działaniach, spoistości, bezpieczeństwa i samej niepodległości.
W “Analizach…” zamieszczony jest także tekst przyjętej na XV Zjeździe Krajowym Związku OSP RP Strategii Związku OSP RP Florian 2050.
Wszystkie tomy “Analiz…” zostały wydane w ramach współpracy Związku OSP RP z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Analizy strategiczne Florian 2050 tom 6

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami