W sobotę 11 listopada serdecznie zapraszamy Państwa do Muzeum Niepodległości na uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości!

https://www.youtube.com/watch?v=uCIwv3x0ozo

Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.

Droga do odzyskania niepodległości byłą długa. W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo wciąż pozostawało wartością nadrzędną. Odzyskanie niepodległości nastąpiło 11 listopada 1918 roku, jednakże ten dzień poprzedzało wiele zrywów narodowych, a walka była naznaczona cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych akcjach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń spowodowanych zaborami oraz I wojną światową, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej.

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, solidarność, praworządność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i obywatela.

Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnej historii, tradycji, kultury i sztuki. Objawem tego przywiązania i patriotyzmu jest również oddawanie należnej czci i pamięci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

105. rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonalą okazję do radosnego świętowania oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu wspólnej i demokratycznej Polski.
Program uroczystości obejmuje wprowadzenie, prelekcję historyczną wraz z prezentacją multimedialną nawiązującą do rocznicy odzyskania niepodległości, a także koncert w wykonaniu znanych polskich śpiewaków operowych, podczas którego zostaną zaprezentowane utwory muzyki klasycznej i patriotycznej tworzonej przez polskich kompozytorów „ku pokrzepieniu serc”, a stanowiące spuściznę artystyczną tamtej epoki.

Narodowe Święto Niepodległości jest czasem dumy i radości.

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach kształtowania i budowy państwowości, podstaw praworządności w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję, co służy umacnianiu poczucie wspólnoty wszystkich Polaków, poczucia bezpieczeństwa z faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz innych struktur międzynarodowych cywilizowanego świata.

Realizacja uroczystość pozwoli godnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości, doznać dumy poprzez obcowanie z tradycją i kulturą, a przede wszystkim poczucia bliskości międzyludzkiej. Przyczyni się do pogłębienia i popularyzacji tradycji oraz promocji spuścizny historycznej i kulturowej kraju, naszej małej Ojczyzny Mazowsze.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości m. st. Warszawy i Mazowsza.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami