Z dumą ogłaszamy, że wydawane przez Muzeum Niepodległości kwartalniki – Kwartalnik Kresowy oraz Niepodległość i Pamięć – otrzymały certyfikaty potwierdzające umieszczenie ich w prestiżowym zestawieniu ICI Journals Master List.

Jak możemy przeczytać na stronie Index Copernicus, platformy wspierającej i promującej osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej, która prowadzi to zestawienie: ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w ramach której każdego roku, od blisko 20 lat oceniane są zgłoszone periodyki. Warunkiem indeksacji jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny parametrycznej opartej obecnie na przeszło 100 kryteriach. Periodyki, które spełnią zarówno formalne kryteria jak i wstępne warunki indeksacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

Kwartalnik Kresowy jest jednym z niewielu nowo powstałych periodyków omawiających zagadnienia dotyczące Polskich Kresów Wschodnich w kontekście społeczno-kulturalnym. Jego głównym celem jest utrwalanie tożsamości kulturowej oraz narodowej w szczególny sposób poprzez odniesienie się do rocznic i wydarzeń historycznych, a także omawianiem bieżących wydarzeń. Międzynarodowy zespół powoduje, iż w zdecydowany sposób jest on nośnikiem tworzącym platformę dialogu podkreślającą różnorodność estetyczną oraz światopoglądową dziedzictwa Kresów, docierającą do zróżnicowanych grup odbiorców. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczna część publikowanych materiałów opiera się na zupełnie nieznanych dotychczas archiwaliach, co umożliwia prezentację zagadnień niszowych i elitarnych.

Z kolei kwartalnik Niepodległość i Pamięć poświęcony jest ojczystej historii, kulturze i sztuce, wiele uwagi staramy się poświęcić zagadnieniom dotyczącym polskich ruchów niepodległościowych, społecznych i obywatelskich na przestrzeni XVIII–XX wieku. Na łamach czasopisma przedstawiamy artykuły, materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym czynnie uczestniczy Muzeum Niepodległości w Warszawie, źródła, recenzje, bibliografie. Mamy nadzieję, że Niepodległość i Pamięć stanie się z czasem nie tylko miejscem, w którym będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem dla twórczych polemik, toczonych z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Serdecznie gratulujemy sukcesu całemu zespołowi wydawniczemu Muzeum Niepodległości!

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami