Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Niepodległa”!

 

Organizatorzy:

Muzeum Niepodległości

Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

tel. 22 827 96 43

Koordynacja: Magda Bilińska – Edukator, Dział Edukacji

Joanna Oleszczuk – Edukator, Dział Edukacji

Email: [email protected]

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Cele konkursu:

 • zwrócenie uwagi uczestników na problematykę niepodległościową,
 • zainteresowanie przebiegiem obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych,
  a w konsekwencji zainteresowanie ich genezą,
 • przedstawienie wiedzy na temat wydarzeń z lat 1914 – 1922,
 • przybliżenie sylwetek osób zaangażowanych w walkę o wolność kraju w okresie I wojny światowej,
 • zachęcanie do rozmów ze świadkami historii,
 • kształtowanie świadomości patriotycznej w odniesieniu do miejsca zamieszkania, regionu, kraju,
 • inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu (w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego,
 • aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie wypowiedzi w różnorodnej formie (plastycznej, fotograficznej, literackiej, multimedialnej) w oparciu o własne doświadczenia,
 • rozwijanie zdolności kreatywnych.

 

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

1) Uczniowie szkół podstawowych klasy 0-3

 1. Niepodległość przyszła jesienią – technika dowolna, format nie większy niż A3. Przedstawienie widoku, krajobrazu, miejsca w jesiennym otoczeniu. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.
 2. Niepodległość głosem małego patrioty – nagranie dźwiękowe, trwające maksymalnie 1 minutę. Zapis dźwiękowy fragmentu wiersza lub innego tekstu o tematyce patriotycznej wykonanego przez uczestnika. Nagranie należy przesłać drogą elektroniczną. Nagranie powinno być dobrej jakości i powinno być zapisane w formacie WMA lub MP3.

2) Szkoły podstawowe klasy 4-6

 1. Projekt muralu „Tu mieszka Polak” – praca plastyczna, technika dowolna, format nie większy niż A3. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Organizator wymaga, aby uczestnik konkursu wykonał pracę plastyczną przedstawiającą swój: dom lub szkołę na ścianie, którego/której umieści mural o tematyce wskazanej powyżej. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.
 2. Polskie symbole narodowe w Twoim otoczeniu – cykl fotografii, , na który składa się od 4 do 6 zdjęć. Zdjęcia powinny być dobrej jakości plikami cyfrowymi zapisanymi w formacie JPG. Zdjęcia należy nadesłać drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem programu WeTransfer.

3) Szkoły podstawowe klasy 7-8

 1. Rok 1918 – gra planszowa, technika dowolna. technika dowolna, gra i wszystkie komponenty powinna mieścić się w pudełku o wymiarach: 33 cm x 33 cm x 12 cm. Gra planszowa powinna być związana tematycznie z wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W skład gry powinny wchodzić elementy umożliwiające rozgrywkę, a także instrukcja gry. Gra powinna być podpisana na opakowaniu imieniem i nazwiskiem uczestnika. Grę należy nadesłać pocztą tradycyjną.
 2. Portret Bohatera – praca plastyczna, technika dowolna, format nie większy niż A3. Stworzenie portretu osoby publicznej lub członka rodziny albo przedstawiciela lokalnej społeczności, zaangażowanego w I wojnę światową. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.

4) Szkoły ponadpodstawowe

 1. Mój Bohater Niepodległej – prezentacja multimedialna, od 15 do 20 slajdów. Przedstawienie wybranej postaci publicznej lub członka rodziny albo przedstawiciela lokalnej społeczności, zaangażowanego w I wojnę światową. Prezentację należy nadesłać drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem programu WeTransfer. Prezentacja powinna być zapisana w formacie PDF.
 2. Polska niepodległa – projekt plakatu, praca plastyczna, technika dowolna, format nie większy niż A3. Stworzenie projektu plakatu o tematyce niepodległościowej. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną.

 

Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. 

UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może to oznaczać konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

 

Informacje o wysyłaniu prac

W zależności od kategorii, prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy nadsyłać drogą mailową na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną (o uznaniu terminu wysyłki decyduje data stempla pocztowego) na adres w terminie do 20 października 2023 roku:

Dział Edukacji (praca konkursowa)

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

Uwaga! Wymagane jest dołączenie wypełnionego formularza podpisanego przez pełnoletniego uczestnika lub przez opiekuna!

 

Pliki do pobrania:

– formularz zgłoszeniowy
– klauzura RODO
– regulamin konkursu Niepodległa

Harmonogram

12 września 2023 r. – ogłoszenie konkursu

20 października 2023 r. – termin nadsyłania prac konkursowych

10 listopada 2023 r. – ogłoszenie wyników

23 listopada 2023 r. – finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród

 

Muzeum zastrzega, że złożone prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Nieodebrane prace konkursowe  po ww. terminie zostaną  komisyjnie zniszczone.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami