W czwartek 6 czerwca 2024 roku w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się współorganizowana przez Muzeum Niepodległości konferencja naukowa “Wkład ludowców i młodzieży wiejskiej w integrację europejską”.

Wśród prelegentów znalazł się Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości. Mówił o współpracy Muzeum Niepodległości z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i z innymi muzeami mazowieckimi, o wspólnych inicjatywach i osiągnięciach w zakresie edukowania unijnego. Prezentację multimedialną towarzyszącą wystąpieniu możecie Państwo znaleźć tutaj: 2024.06.06. UE w programie MN

Konferencję otworzył Janusz Gmitruk, dyrektor MHPRL.

Część pierwsza konferencji rozpoczęła się od wykładu byłego wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jarosława Kalinowskiego poświęconego negocjacjom akcesyjnym Polski z Unią Europejską. Następnie wystąpił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak, który mówił o udziale młodzieży wiejskiej ZWM w procesach integracji europejskiej w przeszłości i dzisiaj. Kolejno referat wygłosił Janusz Gmitruk, który mówił o unijnych doświadczeniach Polski z ostatnich 20 lat, o tym, co się udało, a co jest jeszcze do zrobienia, podkreślając przy tym szczególną rolę ludowców, którzy od początku były ugrupowaniem proeuropejskim. Prof. dr hab. Romuald Turkowski opowiedział o udziale ludowców na emigracji w tworzeniu europejskiej integracji politycznej i gospodarczej w latach 50. XX wieku. Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk mówił o Polskim Stronnictwie Ludowym wobec integracji europejskiej od 1989 r. do współczesności, natomiast Robert Matejuk, redaktor „Zielonego Sztandaru”, wygłosił referat o Unii Europejskiej na łamach „Zielonego Sztandaru”.

Część drugą konferencji stanowiło spotkanie Mazowieckiego Konwentu ZMW z wykładem prezesa Stanisława Skrzypczyka.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami