W piątek 13 października w Muzeum Niepodległości odbyła się Warszawska Sesja Kościuszkowska w ramach 40. Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz fotorelacją z tego wyjątkowego wydarzenia.

Z dumą informujemy, że podczas uroczystości specjalnym Podziękowaniem od Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i Medalem Pamiątkowym Pawła Edmunda Strzeleckiego zostali uhonorowani: dyrektor Tadeusz Skoczek i zastępczyni dyrektora Beata Michalec, a także kierownik Działu Edukacji Muzeum Niepodległości Lech Marchlewski.
 
O 40. Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim

Od czterdziestu lat na początku października odbywają się Sympozja Kościuszkowskie. Zostały zapoczątkowane 8 października 1984 r. w Maciejowicach  przez Towarzystwo Miłośników Maciejowic i Oddział Garwoliński Polskiego Towarzystwa Historycznego, najpierw jako krajowe sympozja, potem przekształciły się w międzynarodowe. Zamysłem ich organizacji, były przygotowania do urządzenia godnego obchodu zbliżającej się dwusetnej rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Od 1991 r. w ich organizacji główną rolę zaczęła odgrywać Polska Fundacja Kościuszkowska. Sympozja te były związane z kolejnymi obchodami rocznicy bitwy pod Maciejowicami.

Jako prelegenci na tych sympozjach występowali czołowi historycy polscy, profesorowie: Andrzej Zahorski, Marian Marek Drozdowski, Leonard Ratajczyk, Tadeusz Rawski, Zygmunt Walter Janke, Izabella Rusinowa. Wygłaszali również komunikaty młodzi historycy, z Polski i zagranicy, którzy tu zdobywali pierwsze szlify. Zawsze towarzyszyły imprezie występy artystyczne artystów krajowych oraz z Białorusi, Rosji, Litwy, Ukrainy.

W nawiązaniu do inicjatyw zgłaszanych w czasie obrad zaczęto organizować młodzieżowe rajdy kościuszkowskie, których szlaki wędrówek biegły historycznymi trasami związanymi z przebiegiem bitwy pod Maciejowicami w szczytowym okresie rozwoju tych rajdów brało w nich udział ponad 1 000 uczestników, w tegorocznym uczestniczyło ponad 350 uczniów szkół z powiatu garwolińskiego i okolicznych powiatów. Rajdom tym towarzyszą zawsze konkursy wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce.  

Plonem tych sympozjów były liczne artykuły naukowe i popularno-naukowe, publikacje książkowe, które były następnie prezentowane w czasie spotkań w Maciejowicach. Wielu młodych historyków z Polski i zagranicy osiągało kolejne stopnie rozwoju zawodowego.

Tegoroczne, czterdzieste sympozjum, zaczęło się od spotkania z uczniami ostatnich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach. Wcześniej delegacje wszystkich klas złożyły przed szkoła, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki kwiaty.

W Sobolewie  w Liceum im. T. Kościuszki odbyło się kolejne spotkanie. Prelegenci z Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przedstawili tematy; „Tadeusz Kościuszko – generał amerykański”  co wiązało się z 240 rocznicą nominacji generalskiej, późniejszego wodza Insurekcji. Ciekawy referat „Obraz Tadeusza Kościuszki w literaturze brazylijskiej”,  przedstawiła Natalia Wiśnioch, studentka KUL. Mgr Iwona Jończyk zaprezentowała i szeroko omówiła rysunki i grafiki wykonane przez Tadeusza Kościuszkę w czasie studiów w Paryżu. Kolejne trzy wystąpienia przestawiły zespoły ze szkół ponadpodstawowych z Żelechowa, Garwolina i Sobolewa, a ich tematem był obraz Tadeusza Kościuszki w oczach młodego pokolenia. Na podsumowanie tej sesji rozegrano konkurs, sprawdzian nabytej wiedzy, przy użyciu smartfonów w czasie którego młodzież odpowiadała na 20 pytań i od razu otrzymywano wyniki.

Oprawa artystyczną sesji to koncert utworów skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i jemu poświęconych oraz kilka utworów związanych  z Pawłem Edmundem Strzeleckim, który najwyższą gorę w Australii nazwał Górą Kościuszki.

Drugim elementem artystycznym była wystawa obrazów z cyklu „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”, które namalowano w czasie pleneru malarskiego w roku 2021 w Maciejowicach organizowano wspólnie z Muzeum, Niepodległości.

6 października 2023 w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie, odbyła się sesja, w czasie której Leszek Marek Krześniak przestawił temat „230 rocznica nadania Tadeuszowi Kościuszce Honorowego  Obywatelstwa Francji” a Mgr Anna Wiśnioch wygłosiła referat „Kształtowanie postaw obywatelskich w wojsku Insurekcji Kościuszkowskiej” . Uczennica 4 klasy Liceum Ogólnokształcącego –   Karolina Figurska – przedstawiła opinie uczniów, szesnasto-, siedemnasto- i osiemnastolatków z 3 klas na temat „Które poglądy i wartości wyznawane przez Tadeusza Kościuszkę są nadal aktualne”.

„Patrz Kościuszko ….” to tytuł koncertu artystycznego, w czasie którego zaprezentowano zarówno utwory skomponowane przez Tadeusza Kościuszkę, jak i jemu poświęcone, były tu także współcześnie napisane polonezy oraz utwory związane z tradycją kościuszkowska w Australii. Utwory te wykonali Pani Alina Małachowska, pianistka i  kompozytorka pochodząca z Litwy oraz baryton – Maciej Włodowski. Sesji tej towarzyszyła wystawa książek o tematyce kościuszkowskiej zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Garwolinie.

7 października 2023 w Maciejowicach, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożono uroczyście kwiaty i rozwinięto ponad metrową flagę narodową. Pomimo wiatru młodzież szkolna przeniosła tę flagę do Szkoły w Maciejowicach, w której od 40 lat odbywają się obrady Sympozjów Kościuszkowskich. Obrady poprzedził kościuszkowski koncert artysty w wykonaniu pianistki i kompozytorki Aliny Małachowskiej i Macieja Włodowskiego, barytona. Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej wręczył też pamiątkowe medale Pawła Edmunda Strzeleckiego, związane ze 150 rocznicą śmierci tego uczonego, podróżnika, odkrywcy i filantropa, a jednocześnie wielkiego admiratora Tadeusza Kościuszki.

Referaty wygłosili: Prof. zw. dr hab. Marian Marek Drozdowski –„ Rola Tadeusza Kościuszki w zwycięskiej obronie Warszawy w roku 1794”, Dr Leszek Marek Krześniak „ 40 lat Sympozjów Kościuszkowskich w Maciejowicach”, Dr Witold Rawski „2 Regiment Pieszy – Wodzickiego”, Dr Marcin Gomółka – „ Działania jakobinów polskich w schyłkowym okresie Insurekcji Kościuszkowskiej”, Inż. Karolina Jamnicka-Kondej „ Płk Walenty Lewandowski – wojskowy naczelnik województwo podlaskiego w 1863 r.” Dr Mirosław Matosek – „ Tadeusz Kościuszko w literaturze niemieckiej”, Dr Mariusz Robmel – „Tradycja Kościuszkowska w opowiadaniach Marii Dąbrowskiej „ Dzieci Ojczyzny”, Dr Krzysztof Jabłonka „ O pamiątkach związanych z pobytem T. Kościuszki w Finlandii i Szwecji w 1797 r.”. Mgr Andrzej Nakonieczny „O utracie praw miejskich przez Maciejowice”.

Obradom  towarzyszyły wystawy obrazów  cyklu „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej” na której pokazano 14 portretów wybitnych historyków, którzy uczestniczyli w Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowicach jak: Stanisław Herbst, Andrzej Zahorski, Tadeusz Rawski, Wiesław Majewski, Marian Marek Drozdowski, Włodzimierz Kostecki oraz działaczy społecznych, którzy organizowali obchody kościuszkowskie w Maciejowicach, jak ks. Adolf Pleszczyński, ks. Seweryn Paszkowski, ks. Grzegorz Piramowicz, Stefan Rola, Leszek Marek Krześniak, Piotr Zalewski autorem tych portretów jest artysta malarz Hakob Mikayelyan. Ponadto została zaprezentowana wystaw zdjęć z pierwszych Sympozjów przygotowana przez badacza historii lokalnej Stanisława Oszkiela. Dodatkowym wzbogaceniem tych wystaw był premierowy pokaz nowo namalowanych przez Hakoba Mikayelyana  obrazów: „Potyczka pod Łaskarzewem 1863 r”. i dwóch portretów jednego w stroju powstańczym, drugiego w stroju cywilnym – Naczelnika Wojskowego Województwa w roku Podlaskiego w czasie powstania styczniowego – Walentego Lewandowskiego.

Po zakończeniu obrad Sympozjum na polu bitwy w Podzamczu został zorganizowany spacer historyczny, na który przybyła delegacja Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca. Wieczorem przy  uroczystej kolacji uczestnicy wystąpili w strojach historycznych i zatańczyli poloneza.

13 października 2023 r.  obrady Sesji Warszawskiej XL Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego odbyły się w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Poprzedził je wernisaż wystawy pocztówek, znaczków pocztowych  i innych eksponatów związanych z tradycja kościuszkowską i 150 rocznicą śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego za zbiorów wybitnego kolekcjonera wrocławskiego Krzysztofa Lachowicza.

W koncercie artystycznym „”Kościuszko-Strzelecki” wystąpili: Alina Małachowska – pianistka i kompozytorka i Maciej Włodowski – baryton. Najpierw zostały wykonane utwory skomponowane przez Tadeusza Kościuszką, dwa polonezy i walc. Potem utwory poświęcone Tadeuszowi Kościuszce i Insurekcji: „Patrz Kościuszko”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Dalej chłopcy, dalej żywo”, „Polonez przed Kościuszką”, „Krakowiaczek” oraz utwory związane z uczuciami P.E. Strzeleckiego do ukochanej Adyny, na kanwie listów, które wysyłał do niej  po odkryciu Góry Kościuszko z Australii. Za skomponowanie muzyki do jednej z tych piosenek Alina Małachowska dostała nagrodę na konkursie „W duchu Strzeleckiego” w Australii.

W części referatowej wystąpili: Prof. dr hab. Izabella Rusinowa z tematem: „Tadeusz w okresie napoleońskim i po”  Dr Paweł Kiernikowski  “Tadeusz Kościuszko – człowiek nauki, pracy i kultury”,  Dr Krzysztof Jabłonka – „Kościuszkowskie ślady w Szwecji”, Dr Leszek Marek Krześniak –„Nowe perspektywy rozwoju tradycji kościuszkowskich”, Irena Siemionowa, dyrektor kompleksu muzealnego w Mereczowszczyźnie przesłała prezentację, aktualnego stanu zabytków związanych z tradycja kościuszkowską na Białorusi i zaproszenie do odwiedzenia ziemi urodzenia Tadeusza Kościuszki.

Na wystawie zaprezentowano nowy portret Pawła Edmunda Strzeleckiego na tle Góry Kościuszki, a na Sali obrad odbył się pokaz obrazu dotyczącego powstania styczniowego „Potyczka pod Łaskarzewem w 1863 r. i dwóch portretów dowodzącego  w tej potyczce płk Walentego Lewandowskiego- Naczelnika Wojskowego Województwa Podlaskiego. Wszystkie te prace są autorstwa Hakoba Mikayelyana.

Pełny program wydarzenia:

11.30 Wernisaż wystawy „Góra Kościuszki i Paweł Strzelecki na pocztówkach i znaczkach pocztowych w kolekcjonerstwie Krzysztofa Lachowicza” – obchody Roku Strzeleckiego – 150. rocznica śmierci
12.00 Recital artystyczny „Kościuszko – Strzelecki” – wykonawcy: Alina Małachowska – solistka i pianistka, Maciej Włodowski – baryton
Wręczenie medali upamiętniających Rok Strzeleckiego
13.00 Referaty
– Prof. dr hab. Izabella Rusinowa ”Tadeusz Kościuszko w okresie napoleońskim i po”
– Dr Paweł Kiernikowski “Tadeusz Kościuszko – człowiek nauki, pracy i kultury”
– Dr Krzysztof Jabłonka – „Kościuszkowskie ślady w Szwecji”
– Irena Siemionowa – „ Aktualne wieści z Mereczowszczyzny”
– Dr Leszek Marek Krześniak – „Nowe perspektywy rozwoju tradycji kościuszkowskich”
15.00 Dyskusja
Imprezy towarzyszące:
– Prezentacja portretów Pawła Strzeleckiego
– Prezentacja porterów płk Walentego Lewandowskiego – 160. rocznicy Powstania Styczniowego i obrazu Potyczka pod Łaskarzewem 28.02.1863
– Promocja książek
– Prezentacja utworów z konkursu poświęconego Strzeleckiemu w Australii

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami