Dzisiaj, w dniu 3 maja 2024 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się piękna uroczystość historyczno- artystyczna z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkanie otworzył Edgar Skarżyński, Prezes Fundacji Polonia Union, która była współorganizatorem wydarzenia. Zebrani goście zaśpiewali polski hymn. Następnie wszystkich obecnych powitał Tomasz Jagodziński, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych. Michał Cieślak, adiunkt Muzeum Niepodległości wygłosił referat o znaczeniu Konstytucji 3 Maja. W głównej części uroczystości odbył się wspaniały koncert muzyki klasycznej wypełniony polskimi pieśniami patriotycznymi. Licznie zebrani goście długo nagradzali świetnych wykonawców gromkimi brawami.
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwalona przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim Ustawa Rządowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów znana jako Konstytucja 3 Maja 3 maja 1791 r. była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Był to postępowy i odważny akt prawny, inicjujący szereg reform. Ustawa Rządowa, jak na tamte czasy, stanowiła bardzo nowatorskie posunięcie, zawierała wizję oraz program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Kształtowała podwaliny praworządności, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Konstytucja zniosła formalnie liberum veto, przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej. Demokracja, wolność, parlamentaryzm, zrozumienie spraw obywatelskich i społecznych – właśnie z tymi wartościami utożsamiamy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Konstytucja 3 Maja daje świadectwo wielkiej mądrości i przenikliwości jej twórców. Jej uchwalenie było i pozostaje znaczącym wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach Europy i świata. Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja z udziałem szerokiej publiczności służą wzmocnieniu dumy poprzez obcowanie z historią, tradycją i sztuką, a także popularyzacji spuścizny historycznej i kulturowej kraju, naszej małej Ojczyzny Mazowsze.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami