Muzeum Więzienia Pawiak zwraca się z gorącą prośbą, do wszystkich Państwa, którzy posiadają informacje o byłych więźniach Pawiaka, o nadsyłanie na adres Muzeum, notek biograficznych, opisów okoliczności aresztowania, pobytu na Pawiaku i w al. Szucha.

Muzeum stale prowadzi badania i prace nad odtworzeniem kartoteki więźniów (zniszczonej przez Niemców w 1944 r.). Pieczołowicie zbierane są wszelkie dokumenty i informacje dotyczące osób przetrzymywanych na Pawiaku. Staramy się, aby pomimo upływu czasu, przetrwała pamięć o ludziach więzionych w tym miejscu.

Niezwykle cenne są dla nas zachowane pamiątki z Pawiaka (np. grypsy, karty pocztowe, karty zwolnień itp.), więc jeśli posiadają Państwo jakieś przedmioty tego typu, lub zdjęcia z okresu okupacji dotyczące więźniów Pawiaka, zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie ich do Muzeum lub umożliwienie nam wykonania kopii (odbitki).

Wszelkie wspomnienia i pamiątki byłych więźniów są przez nas starannie przechowywane, katalogowane, pomagają w odtworzeniu, tak ważnej dla Polaków, historii Pawiaka oraz osób w nim więzionych. Dlatego też wdzięczni będziemy, za wszelką pomoc i współpracę w dokumentowaniu i upamiętnianiu dziejów Więzienia Pawiak.

Jednocześnie informujemy, że Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się w internecie informacje o b. więźniach Pawiaka i Szucha. Strony te są inicjatywą prywatnych osób i nie powstają w oparciu o dokumenty gromadzone przez Muzeum Więzienia Pawiak.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami