Muzeum Niepodległości oraz jego Oddziały: Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa są czynne dla zwiedzających:

– we wtorek od 10.00 – 17.00
– w środę 11.00 – 19.00
– od czwartku do niedzieli w godzinach 10.00 – 17.00

– w czwartki – wstęp wolny
– w poniedziałki ekspozycje nieczynne

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (w tym Galeria Brama Bielańska):

Sezon letni: 1 kwietnia – 31 października
– wtorek, czwartek-niedziela – 10:00-17:00
– środa 11:00-19:00

Sezon zimowy: 1 listopada – 31 marca
– wtorek-niedziela – 9:00-16:00

– w czwartki – wstęp wolny
– w poniedziałki ekspozycje nieczynne


Dni w 2024 roku, w których ekspozycje oraz punkty sprzedaży w Muzeum Niepodległości w Warszawie i w jego Oddziałach będą otwarte dla zwiedzających:

6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli – w tym dniu otwarta jedynie siedziba główna Muzeum Niepodległości
3 maja (piątek) -Święto Narodowe 3 Maja
15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego
11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

Dni w 2024 roku, w których ekspozycje oraz punkty sprzedaży w Muzeum Niepodległości w Warszawie i w jego Oddziałach będą zamknięte dla zwiedzających:

1 stycznia (poniedziałek)
2 stycznia (wtorek)
29 marca (piątek)
30 marca (sobota)
24 grudnia (wtorek)

————————————————————————————————————————–

 

ceny biletów (jednorazowe wejście do Muzeum lub oddziału):
normalny – 20 zł
ulgowy – 10 zł

 

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet za 1 zł; zniżka nie łączy się z innymi rabatami, promocjami. 

W czwartki wstęp wolny na podstawie biletu bezpłatnego.

 

————————————————————————————————————————–

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

 

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
  studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie. *

   

 2. osobom powyżej 65 roku życia,
  emerytom,
  rencistom, rencistom socjalnym,
  osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. *

   

 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. *

   

  będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.

————————————————————————————————————————–

Ulga w opłacie za wstęp w wysokości 50% przysługuje posiadaczom:

 

Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością
(niepełnosprawne dziecko wraz z opiekunem)

————————————————————————————————————————–

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 

 1. osobom fizycznym odznaczonym:
  Orderem Orła Białego,
  Orderem Wojennym Virtuti Militari,
  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
  Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

   

 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
 4. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 5. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 6. Posiadaczom Karty Polaka (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne)
 7. Dzieciom do lat 7
 8. byłym więźniom aresztów, więzień i obozów koncentracyjnych (w latach 1939-1945)
 9. przewodnikom miejskim Biura Turystycznego “Trakt” posiadającym wydane przez Muzeum certyfikaty (zaświadczenia) o odbyciu szkolenia po Muzeum i jego Oddziałach, wprowadzającym do Muzeum lub jego Oddziału grupy wycieczkowe

————————————————————————————————————————–

Ulga dla posiadaczy Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka :
ulga w wysokości 30% – na lekcje muzealne prowadzone w Muzeum Niepodległości i jego oddziałach.

 

————————————————————————————————————————–

Przewodnik :
oprowadzanie grupy szkolnej – 100 zł
oprowadzanie grupy pozaszkolnej – 100 zł

Od 1 lipca 2023 roku:
oprowadzanie grupy szkolnej – 150 zł
oprowadzanie grupy pozaszkolnej – 150 zł

————————————————————————————————————————–

 

Rezerwacje dla grup zorganizowanych odbywają się telefonicznie:

Pałac Przebendowskich-Radziwiłłów

(22) 827 96 43

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(22) 839 12 68

Muzeum Więzienia Pawiak
(22) 831 92 89

Mauzoleum Walki i Męczeństwa
(22) 629 49 19

————————————————————————————————————————–

Koleją do Kultury

Ulga w wysokości 50% na bilet normalny (bilet jednorazowy normalny upoważniający do jednorazowego wejścia do Muzeum lub jego Oddziału) przysługuje osobie fizycznej, która okaże w kasie Muzeum lub w kasie jego Oddziału bilet na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę Koleje Mazowieckie – KM sp. z o. (zwaną dalej: Spółką KM) zakupiony w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

 1. w okienku kasowym,
 2. w biletomacie Spółki KM,
 3. u kierownika pociągu Spółki KM,
 4. za pośrednictwem:
 • strony internetowej bilety.mazowieckie.com.pl Bilet internetowy może być okazany w formie wydruku lub na ekranie urządzenia mobilnego,
 • aplikacji mobilnych:
  – Kolei Mazowieckich – warunkiem jest okazanie biletu w aplikacji mobilnej Koleje Mazowieckie, dostępnego w zakładce Kontrola biletów lub Historia biletów,
  SkyCash – warunkiem jest okazanie biletu w aplikacji SkyCash dostępnego w zakładce Kontrola biletów,
  – mPay – warunkiem jest okazanie biletu w aplikacji mPay dostępnego w zakładce Moje bilety.

zakupiony według:

 1. Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich KM (TP-KM)”,
 2. oferty specjalnej, w tym na pociąg Słoneczny lub Słoneczny BIS;
 3. oferty „Wspólny Bilet Samorządowy” na przejazdy pociągami uruchamianym przez Spółkę KM.

Ulga nie przysługuje osobie fizycznej, która korzysta z przejazdów pociągami KM na podstawie biletów wydanych wg Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) wydanych przez Spółkę KM.

Bilet, który jest uszkodzony, nie posiada cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będzie akceptowany.

Oferowana ulga nie sumuje się z innymi zniżkami, ulgami oferowanymi przez Muzeum lub jego którykolwiek z Oddziałów ani nie podlega wymianie na gotówkę.

—————————————————————————————————————-

Muzeum Niepodległości z siedzibą w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów

Siedzibą Muzeum Niepodległości jest pałac, wzniesiony w początkach XVIII w. Początkowo był własnością rodziny Przebendowskich, w II poł. XVIII wieku przeszedł w ręce rodu Kossowskich. Na przełomie XVIII i XIX w. pałac zaczął podupadać, właściciele nie zawsze należycie dbali o obiekt, mieściły się tam: gabinet figur woskowych, hotel, Zajazd Białostocki, restauracja Gąsiorowskiego, sala tańca, zakład piwa „bawarskiego”, fabryka guzików, zakład złotniczy. Dopiero Jan Kazimierz Zawisza po nabyciu pałacu w 1863 r. przywrócił budowli właściwy charakter.Osobliwością pałacu było wówczas umieszczenie w nim kolekcji zbiorów archeologicznych oraz ozdobienie plafonu westybulu obrazem „Światło i ciemność” Henryka Siemiradzkiego. W roku 1912 pałac przeszedł na własność ks. Janusza Radziwiłła, który urządził w nim swoją warszawską siedzibę. Służyła ona księciu, uważanemu za nieformalnego przywódcę arystokracji polskiej, jako jedno z ważnych miejsc spotkań elit społeczno-politycznych kraju do roku 1939. W okresie II wojny światowej pałac pozostał siedzibą ks. Janusza, jednak w wyniku walk powstańczych (sierpień 1944 r.) uległ znacznemu zniszczeniu. Ks. Janusz wraz z najbliższymi (jak również innymi przedstawicielami arystokracji polskiej) został w początkach 1945 r. wywieziony przez NKWD do obozu w Krasnogorsku pod Moskwą. Kiedy w roku 1947 powrócił do Polski, nowe władze państwowe przydzieliły mu skromne mieszkanie na warszawskim Mokotowie, przejmując nieruchomość ze zrujnowanym pałacem na własność. W trakcie odbudowy (1947–1949) pałac umiejscowiono na „wysepce” nowo wybudowanej arterii komunikacyjnej nazwanej Trasą W-Z. Odrestaurowany pałac stał się najpierw siedzibą Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości, zaś od marca 1955 r. zaczął służyć nowej placówce – Muzeum Lenina, które zlikwidowano w roku 1989. W 1990 r. Minister Kultury i Sztuki utworzył Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, które otrzymało siedzibę w Pałacu, zaś 12 sierpnia 1991 r. otrzymało ono nazwę Muzeum Niepodległości.W Muzeum funkcjonują obecnie trzy wystawy stałe:- „Z Orłem Białym przez wieki” – ukazująca historię Orła Białego od czasów legendarnych po współczesne, obrazująca funkcję, jaką pełniło godło, a także ukazująca jego liczne metamorfozy. Na wystawie znajdują się zdjęcia najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków przedstawiających znak Orła Białego;
– „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914 – 1921” – ilustrująca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego, ukazująca wysiłek i aktywność Polaków z trzech zaborów, mające na celu zbudowanie jednolitego i niepodległego organizmu państwowego, a także powojenną walkę o suwerenność kraju w 1920 roku;

– „Żeby Polska była Polską… Dzieje opozycji w PRL 1945 – 1989” – prezentująca działalność polskich środowisk niepodległościowych w dążeniu do restytucji suwerennego państwa polskiego w okresie od zakończenia II wojny światowej do powstania II Rzeczypospolitej w 1989 roku.

Muzeum organizuje ponadto wystawy czasowe, imprezy okolicznościowe z okazji obchodów ważnych rocznic, konkursy, lekcje muzealne, a ponadto ma w ofercie wystawy do wypożyczania dla innych placówek muzealnych i oświatowych. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Muzeum zlokalizowane jest w zabytkowym obiekcie wybudowanym przez władze carskie w latach 1832–1835 za pieniądze społeczeństwa polskiego. Cytadela obsadzona silnym garnizonem miała zwiększyć kontrolę władz rosyjskich nad buntowniczą Warszawą, jednocześnie stała się kolejnym ogniwem w łańcuchu twierdz chroniących zachodnie rubieże Imperium Romanowów. W jednym z budynków, tzw. X Pawilonie powstałym w latach 1826–1828, zostało zlokalizowane centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według szacunkowych danych przez Cytadelę przewinęło się około 40 tys. więźniów: członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych (zwłaszcza powstania styczniowego), działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 r., manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych. Kilkuset z nich stracono na stokach twierdzy, tysiące wywieziono stąd na katorgę bądź zesłanie syberyjskie. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Ściegienny czy Stefan Okrzeja.Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Cytadelę przejęło wojsko polskie. We wschodnim skrzydle X Pawilonu wyeksponowano pamiątki po więźniach. W latach okupacji niemieckiej 1939-1945 Cytadela stanowiła silny punkt oparcia władz niemieckich. Po II wojnie światowej obiekt znalazł się w gestii wojska. X Pawilon wydzielono wraz z najbliższym otoczeniem i udostępniono zwiedzającym w 1963 r., w 100-lecie wybuchu powstania styczniowego, jako Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (stanowiące od 1990 r. oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie). Obecnie jest to jedno z najważniejszych muzeów martyrologicznych na ziemiach polskich.
Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.1 Kultura pn.Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.

Muzeum X Pawilonu w związku z rewitalizacją jest nieczynne do odwołania

Muzeum Więzienia Pawiak

Muzeum Więzienia Pawiak powstało w 1965 roku z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów politycznych Pawiaka wg projektu prof. Romualda Gutta i inż. arch. Mieczysława Mołdawy. Budynek wzniesiono na ocalałych fundamentach VII i VIII oddziału więzienia wysadzonego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Podczas budowy wykorzystano większość znalezionych w czasie odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, zamków i okuć oraz zabezpieczono wydobyte z ruin dokumenty, elementy wyposażenia i przedmioty używane przez więźniów.W skład zespołu pomnikowego Muzeum Więzienia Pawiak wchodzą ponadto: filar stanowiący fragment bramy wjazdowej, Pomnik Drzewa Pawiackiego – brązowa kopia słynnego wiązu, na którym rodziny ofiar od 1945 roku umieszczały tabliczki epitafijne, betonowy mur z blokami piaskowca okalający teren Muzeum z symbolicznymi rzeźbami projektu prof. Tadeusza Łodziany i prof. Stanisława Słoniny, a także dziedziniec więzienny z pomnikiem – obeliskiem autorstwa Zofii Pociłowskiej oraz Las Pamięci.
Ekspozycja stała – „Pawiak 1835 – 1944” – obejmuje cały okres funkcjonowania więzienia. Zasadniczą część ekspozycji stanowi zrekonstruowany w 1965 niemal w całości korytarz więzienny oddziału VII, cele z lat 1863–1918; 1918–1939; 1939–1944; cela kwarantanny i cela śmierci. Główna część ekspozycji poświęcona została okresowi okupacji niemieckiej 1939–1944. W tej części wystawy przedstawiliśmy niemiecki system okupacyjny w Polsce, dokonania Polskiego Państwa Podziemnego, różne formy walki, a także działalność konspiracyjnej siatki wewnętrznej.

Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Na mocy uchwały Rady Ministrów z 25 lipca 1946 r. pomieszczenia piwniczne aresztu gestapo przy al. Szucha 25 w Warszawie zostały przejęte pod zarząd państwowy. Uznane za miejsce martyrologii i bohaterstwa Polaków, miały zostać zachowane w stanie nienaruszonym. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu w tym miejscu muzeum. Otwarcie Mauzoleum Walki i Męczeństwa nastąpiło 18 kwietnia 1952 r.Najcenniejszą częścią ekspozycji są zachowane w nienaruszonym stanie korytarze, 4 cele zbiorowe, 10 izolatek i pokój dyżurnego gestapowca, gdzie odbywały się przesłuchania. Zwiedzającym udostępniono prezentację multimedialną.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami