ZP-272-4/2018

Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania p.n.: „Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej – przygotowanie dokumentacji budowlanej”

unieważnienie postępowania
protokół z otwarcia ofert
IMG_NEW
IMG_NEW_0001
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załączniki 1-3 i 5-6 w formacie WORD

Odpowiedzi do SIWZ

IMG_NEW
IMG_NEW_0001
IMG_NEW_0002
IMG_NEW_0003
IMG_NEW_0004
IMG_NEW_0005
IMG_NEW_0006
IMG_NEW_0007
IMG_NEW_0008
IMG_NEW_0009
IMG_NEW_0010

ZP-272-3/2018

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki 1-5 w formacie WORD
odpowiedzi na pytania do SIWZ i przesunięcie terminu złożenia i
zbiorcze zestawienie ofert
wybór oferty

ZP-272-2/2018

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-4a w formacie WORD
protokół z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP-272-1/2018

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki 1-5 w formacie WORD
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania do SIWZ, formularz ofertowy WORD
protokół z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania

ZP-272-15/2017

Modernizacja wystawy stałej pt. „Areszt śledczy gestapo” poprzez wymianę sprzętu multimedialnego w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt modernizacji wystawy
Załączniki 2-5 do SIWZ w formacie WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy WORD
protokół z otwarcia ofert
wybór oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP-272-14/2017

Projekt i realizacja wystawy stałej: „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wystawa
Załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy
zał. 1 do PF-U – inwentaryzacja parter północ
zał. 1 do PF-U – inwentaryzacja parter wschód
zał. 1 do PF-U -inwentaryzacja piętro wschód
zał. 2 do PF-U – wyrys i wypis z rejestru gruntów
zał. 3 do PF-U – wypis z KW
rysunki koncepcyjne – załącznik A do PF-U
wykaz oryginałów – załącznik B do PF-U
Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
Załączniki nr 3,5 i 6 do SIWZ w formacie WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy WORD
protokół z otwarcia ofert
wybór oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP-272-13/2017

Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Niepodległości w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załączniki 2-5 w formacie WORD
protokół z otwarcia ofert
wybór oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP-272-9/2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zestawienie ofert
informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP-272-8/2017

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty
zestawienie ofert

wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ 1.09.2017
wyjaśnienia do SIWZ 15.09.2017
zdjęcia drzwi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD

Projekt wykonawczy – architektura

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI-WYKONAWCZY
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM-2 PW
AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU, AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE, AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE, APD-01-PROJ- DRZWI D1, APD-02-PROJ- DRZWI D2, APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2, APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC, APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU, AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC, AW-02 MN PW-RZUT PARTERU, AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA, AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA, AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1, AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2, AW-07 MN PW-RZUT DACHU, AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A, AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B, AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C, AW-11 MN PW-PRZEKRÓJ D-D, AW-12a MN PW – KLATKA B RZUTY, AW-12b -KLATKA B PRZEKROJE, AW-13a -KLATKA C RZUTY, AW-13b -KLATKA C PRZEKROJE, AW-14 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ZACHODNIA, AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA, AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA, AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY, AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06, AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17, AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07, AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09, AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12, AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13, AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14, AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16, AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203, AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204, AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205, AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206, AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC – PODŁOGI, AWB-01 WYBURZENIA – RZUT PIWNIC, AWB-02 WYBURZENIA – RZUT PARTERU, AWB-03 WYBURZENIA – RZUT PÓŁPIĘTRA, AWB-04 WYBURZENIA – RZUT 1 PIĘTRA, AWB-05 WYBURZENIA – RZUT PODDASZA 1, AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI, AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH, AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN – STAN PROJEKTOWANY, AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH, AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH, AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE, AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER, AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY, AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY, AZI-01 MN PW – PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC, PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU

MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC – INSTALACJA AV, MN PW AV
KT-358_konstrukcja_opis_PW,
Rys. K-01, Rys. K-02, Rys. K-03, Rys. K-04, Rys. K-05, Rys. K-06, Rys. K-07, Rys. K-08, Rys. K-09, Rys. K-10, Rys. K-11, Rys. K-12, Rys. K-13, Rys. K-14, Rys. K-15, Rys. K-16, Rys. K-17
spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3
Muzeum Niepodległości – przedmiar bud

Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

Opis techniczny MUZEUM
Opis techniczny wentylacja klatek schodowych
co1, co2, co3, co4, co5, co6.2, co6, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, w1, w2, w3, w4, w5, w7 (1), w8, w9, wk6, WM01, WM02, WM03, WM04, WM05, WM06, WM07, WM08, WM09, wp-1
STWIORB_ instalacje sanitarne
PRZED CO, PRZED WENT, PRZED W-K

Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne

Opis EL

E00 Legenda, E01 Piwnica, E02 Piwnica, E03 Parter, E04 Parter, E05 Półpiętro, E06 Półpiętro, E07 1 Piętro, E08 1 Piętro, E09 Poddasze 1, E10 Poddasze 1, E11 Poddasze 2, E12 Dach, E13 Zasilanie, E14 Tablica TG, E15 Tablica TR, E16 Tablica TW, E17 tablica T01, E18 Tablica T02, E19 Tablica T11, E20 Tablica T12, E21 Tablica T21, E22 Tablica T22, E23 Tablica T31, E24 Tablica T32, E25 Tablica T41, E26 Tablica T42, E27 Tablica TPOŻ, E28 Poąłczania CC, E29 Centralna bateria, E30 PZT

Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót

Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe

PW_NP_Opis_niskoprądowe
NP01, NP02, NP03, NP04, NP05, NP06, NP07, NP08, NP09, NP10, NP11, NP12, NP13, NP14, NP15, NP16, NP17, NP18, NP19, NP20, NP21, NP22
PW_NP_Specyfikacja STWiOR
PW_NP_PRZEDMIAR

Projekt organizacji ruchu:

IMG_NEW, IMG_NEW_0001, IMG_NEW_0002, IMG_NEW_0003, IMG_NEW_0004, IMG_NEW_0005, IMG_NEW_0006, PM-IC-2122-17

ZP-272-7/2017

Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego wraz z dokumentami

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1, 3, 4 i 6 w formacie WORD
protokół z otwarcia ofert
wybór najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

————————————————————————————————————————–

ZP-272-4/2017

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

unieważnienie postępowania
zestawienie ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

UWAGA – MODYFIKACJA SIWZ

MODYFIKACJA SIWZ

Projekt organizacji ruchu:

IMG_NEW, IMG_NEW_0001, IMG_NEW_0002, IMG_NEW_0003, IMG_NEW_0004, IMG_NEW_0005, IMG_NEW_0006, PM-IC-2122-17

wyjaśnienia do SIWZ

Nowy Archiwum WinRARa

Wyjaśnienia do SIWZ – cd.

Pytania 3 ODPOWIEDZI, BS5BIS (50) P_12000, nrk_1507_2_en
Pytania 4 – ODPOWIEDZI

…………

ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
SIWZ
Załączniki nr 1-3 w formacie WORD

Projekt wykonawczy – architektura

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PW-PZT
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI-WYKONAWCZY
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA_TOM-2 PW
AD-01 MN PW DETALE-DETAL DASZKU, AD-02 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD PIWNICE, AD-03 MN PW DETALE-DETALE BALUSTRAD KLATKA A PIWNICE, APD-01-PROJ- DRZWI D1, APD-02-PROJ- DRZWI D2, APO-01-INW I PROJ OKIEN OW1 I OW2, APP-01 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PIWNIC, APP-02 MN PW PROJEKTOWANE POSADZKI-RZUT PARTERU, AW-01 MN PW-RZUT PIWNIC, AW-02 MN PW-RZUT PARTERU, AW-03 MN PW-RZUT PÓŁPIĘTRA, AW-04 MN PW-RZUT 1 PIĘTRA, AW-05 MN PW-RZUT PODDASZA 1, AW-06 MN PW-RZUT PODDASZA 2, AW-07 MN PW-RZUT DACHU, AW-08 MN PW-PRZEKRÓJ A-A, AW-09 MN PW-PRZEKRÓJ B-B, AW-10 MN PW-PRZEKRÓJ C-C, AW 11 MN PW-PRZEKRÓJ-D-D1, AW 12a MN PW-KLATKA-B-RZUTY1, AW 12b KLATKA B PRZEKROJE 1, AW 13a KLATKA C-RZUTY1, AW 13b KLATKA C PRZEKROJE 1, AW 14 MN PW ELEWACJE ELEWACJA ZACHODNIA 1,AW-15 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA POŁUDNIOWA, AW-16 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA WSCHODNIA, AW-17 MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA PÓŁNOCNA, AW-17a MN PW_ELEWACJE-ELEWACJA ALKIERZY, AW-18 MN PW -POMIESZCZENIE U06, AW-19 MN PW -POMIESZCZENIE U13 I U16, AW-20 MN PW -POMIESZCZENIE U14, AW-21 MN PW -POMIESZCZENIE U17, AW-22 MN PW -POMIESZCZENIE G07, AW-23 MN PW-POMIESZCZENIE G08 G09, AW-24 MN PW -POMIESZCZENIE G12, AW-25 MN PW -POMIESZCZENIE G13, AW-26 MN PW -POMIESZCZENIE G14, AW-27 MN PW -POMIESZCZENIE G15 G16, AW-28 MN PW -POMIESZCZENIE 203, AW-29 MN PW-POMIESZCZENIE 204, AW-30 MN PW -POMIESZCZENIE 205, AW-31 MN PW -POMIESZCZENIE 206, AW-32 MN POSADZKI PIWNIC-RZUT PIWNIC – PODŁOGI, AWB-01 WYBURZENIA – RZUT PIWNIC, AWB-02 WYBURZENIA – RZUT PARTERU, AWB-03 WYBURZENIA – RZUT PÓŁPIĘTRA, AWB-04 WYBURZENIA – RZUT 1 PIĘTRA, AWB-05 WYBURZENIA – RZUT PODDASZA 1, AW-TK MN PW-TECHNOLOGIA KUCHNI, AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH, AWZ-01 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ DREWNIANYCH, AWZ-02 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI ISTN-ZESTAWIENIE DRZWI ISTN – STAN PROJEKTOWANY, AWZ-03 MN PW ZESTAWIENIE DRZWI PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ STALOWYCH, AWZ-04 PROJ-ZESTAWIENIE DRZWI PROJ PRZESZKLONYCH, AWZ-05 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PODDASZE, AWZ-06 MN PW ŚCIANKI SZKLANE-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY SCIANEK SZKLANYCH PARTER, AWZ-07 MN PW ZESTAWIENIE OKIEN- STAN PROJEKTOWANY, AWZ-08 MN PW -ZESTAWIENIE NADPROŻY, AZI-01 MN PW – PL ZB INSTALACJI-RZUT PIWNIC, PZT-PW MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU

MN PW AUDIOWIDEO-RZUT PIWNIC – INSTALACJA AV, MN PW AV

KT-358_konstrukcja_opis_PW,

Rys. K-01, Rys. K-02, Rys. K-03, Rys. K-04, Rys. K-05, Rys. K-06, Rys. K-07, Rys. K-08, Rys. K-09, Rys. K-10, Rys. K-11, Rys. K-12, Rys. K-13, Rys. K-14, Rys. K-15, Rys. K-16, Rys. K-17

spec. techniczne- Muzeum Niepodległości 3
Muzeum Niepodległości – przedmiar bud

Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

Opis techniczny MUZEUM
Opis techniczny wentylacja klatek schodowych
co1, co2, co3, co4, co5, co6.2, co6, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, w1, w2, w3, w4, w5, w7, w8, w9, wk6, WM01, WM02, WM03, WM04, WM05, WM06, WM07, WM08, WM09, wp-1
STWIORB_-instalacje-sanitarne
PRZED-CO, PRZED-WENT, PRZED-W-K

Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne

Opis EL
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót

Projekt wykonawczy -instalacje SAP i niskoprądowe

PW_NP_Opis_niskoprądowe
NP01, NP02, NP03, NP04, NP05, NP06, NP07, NP08, NP09, NP10, NP11, NP12, NP13, NP14, NP15, NP16, NP17, NP18, NP19, NP20, NP21, NP22
PW_NP_Specyfikacja STWiOR
PW_NP_PRZEDMIAR

Projekt organizacji ruchu:

IMG_NEW, IMG_NEW_0001, IMG_NEW_0002, IMG_NEW_0003, IMG_NEW_0004, IMG_NEW_0005, IMG_NEW_0006, PM-IC-2122-17

ZP-272-7/2017

Świadczenie usług transportu zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz mebli, szaf stalowych oraz sprzętu biurowego

ZP-272-12/2017

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-6/2017

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w obiektach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-2/2017

Wykonanie wzmocnienia stropów nad parterem w skrzydle zachodnim budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-3/2017

Dostawa i montaż wyposażenia magazynów zbiorów, magazynów książek i czasopism, archiwum zakładowego, pracowni naukowych oraz stanowisk pracy w budynkach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości

ZP-272-11/2017

usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ZP-272-10/2017

usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. Pałacu Przebendowskich / Rzdziwiłłów, Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ZP-272-3/2016

Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak

ZP-272-2/2016

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dostosowania Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

ZP-272-1/2016

Usługa ochrony i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62 oraz w Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ZP-272-2/2015

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na realizacji iluminacji obiektów wchodzących w skład Muzeum Więzienia Pawiak

ZP-272-1/2015

Roboty polegające na uporządkowaniu i modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy ul. Dzielnej 24/26

ZP-272-22/2014

Remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do Działobitni i remont odtworzeniowy tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych X Pawilonu oraz remont schodów terenowych

ZP-272-21/2014

Przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy Bielańskiej

ZP-272-20/2014

Roboty budowlane polegające na remoncie Bramy Bielańskiej

ZP-272-19/2014

Usługa ochrony i dozoru mienia, a także sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. siedzibie głównej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłłów przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 7 i Dzielnej 24/26 oraz w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

ZP-272-18/2014

Przebudowa i remont pomieszczeń X Pawilonu znajdującego się w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-17/2014

Wyposażenie obiektu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie

ZP-272-16/2014

Przebudowa nawierzchni tarasu południowego Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów – siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-15/2014

Przebudowa wnętrz budynku XI Pawilonu w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-14/2014

Remont budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZP-272-13/2014

Wyposażenie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny – dostawa, montaż i uruchomienie

ZP-272-12/2014

Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-11/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji z wymianą nawierzchni drogi skazańców pomiędzy Bramą Straceń a Bramą Bielańską oraz schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej

ZP-272-10/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu CCTV wraz z centralą na terenie

ZP-272-9/2014

Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-8/2014

Zaprojektowanie i wykonanie remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-7/2014

Konserwacja prasy powstania warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości

ZP-272-6/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy wnętrz w XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-5/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy wskazanych pomieszczeń wewnętrznych w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-3/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej Działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-2/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-1/2014

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inwentaryzacji budynku działobitni w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-4/2014

Zaprojektowanie i wykonanie remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ZP-272-10/2013

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie, ul. Skazańców 25

ZP-272-9/2013

Dozór mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Gmachu Głównym przy Al. Solidarności 62, w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25

ZP – 272-8/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie oraz Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca

1) robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

2) robót budowlanych obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-4/2013

Postępowanie nr ZP-272-5/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Postępowanie nr ZP-272-4/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu oraz Bramy Bielańskiej

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych w obrębie X i XI Pawilonów oraz Bramy Bielańskiej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – X i XI Pawilon oraz Brama Bielańska (poniżej) – Postępowania nr ZP-272-1/2013 i ZP-272-2/2013

Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytdaeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

UWAGA! DOKONANO MODYFIKACJI SPECYFIKACJI

Uwaga! Modyfikacja specyfikacji w części dotyczącej dokumentacji projektowej powodująca przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.13. godz. 9.00

Bardzo prosimy o korektę kalkulacji w zakresie montażu rozdzielni głównej, która zostanie wykonana w ramach realizacji przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na podstawie załączonych rysunków.

Postępowanie nr ZP-272-2/2013

Postępowanie nr ZP-272-1/2013

Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonu

1

2

3

Postępowanie nr ZP-272-7/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu

Postępowanie nr ZP-272-6/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_inspektor nadzoru – instalacje elektryczne

załączniki nr 1-4a w formacie WORD

załącznik nr 5 -umowa

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 3.4 SIWZ, dotycząca robót budowlanych obejmujących remont instalacji elektrycznych i odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego) w X Pawilonie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce BIP) w dokumentacji postępowań na roboty budowlane – remont instalacji elektrycznej (poniżej) – Postępowanie nr ZP-272-3/2013

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami