Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

____________________________________________________________________________

ZP.272.4/2023

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dotyczącej przebudów dachu oraz budowy i przebudowy instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak

Wybór najkorzystniejszej oferty-sig-1

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogloszenie-o-zamowieniu-BZP-1

Informacja-o-kwocie-sig-1

Protokol-z-otwarcia-ofert-sig-1

SWZ-2

zalecenia-konserwatorskie-renowacja-Pawiak

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.3/2023

„Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości tj.siedziba i Oddziały:Muzeum Więzienia
Pawiak,Muzeum X Pawilonu CW, Mauzoleum Walki i Męczeństwa i Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

ogloszenie-o-zamowieniu-3 

informacja-o-kwocie-jaka-Zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-26.05.2023-sig

odpowiedz-na-pytania-Wykonawcow-24.05.2023-sig

protokol-z-otwarcia-ofert-26.05.2023-sig

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2

SWZ-sig-1

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-ochrona-2023-sig

zalaczniki-3-6-do-SWZ-wersja-edytowalna

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.2/2023

  „Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałów 

Ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania

Informacja-o-kwocie-sig

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-sprzatanie

Protokol-z-otwarcia-ofert-sig

SWZ

Wybor-najkorzystniejszej-oferty.-sig

Zalaczniki-do-SWZ

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.1/2023

skład, łamanie, druk i dostawa czasopisma „Niepodległość i Pamięć

ogloszenie-o-zamowieniu-2

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-sig

Informacja_z_otwarcia_ofert-01.03.2023-sig

Informacja-o-kwocie-1

odpowiedzi-na-wyjasnienia-do-SWZ

odpowiedzi-na-wyjasnienia-do-SWZ-23022023

Ogloszenie-o-wyniku-postepowania

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-1

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-23022023

SWZ-1

wnioski-o-wyjasnienie-SWZ-wraz-z-odpowiedziami

zalacznik-9A-srodek-material-pogladowy

zalacznik-9B-okladka-material-pogladowy

zalaczniki-wersja-edytowalna-3

zalacznik-nr-1-do-zmiany-SWZ-23022023

Zalacznik-nr-2-do-SWZ.-nowy-wersja-edytowalna

zmiana-tresci-SWZ-1 zmiana-tresci-SWZ-23022023

———————————————————————————————————————————–

Plan zamówień publicznych w 2023 roku

PLAN-POSTEPOWAN-O-UDZIELENIE-ZAMOWIEN-ROK-2023-WERSJA-2

plan-zamowien-2023

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.5/2022

skład, łamanie, druk i dostawa dwóch numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć”

informacja-o-kwocie-jaka-Zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-sig

Odrzucenie-ofert_uniewaznienie-postepowania-sig

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-1

ogloszenie-o-zamowieniu-1

protokol-z-otwarcia-ofert-05122022

SWZ-sklad-lamanie-druk-i-dostawa-NiP-2-numery

wyjasnienia-tresci-SWZ-podpis-elektroniczny_-sig

zalacznik-8A-srodek

zalacznik-8B-okladka

zalaczniki-wersja-edytowalna-NiP-1

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.3/2022

Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1 wraz z Bramą Straceń – etap I dokumentacja

Informacja-o-kwocie

ogloszenie-o-wyniku-postepowania

ogloszenie-o-zamowieniu

Plan-Sytuacyjny-zalacznik-do-OPZ-sig

protokol-z-otwarcia-ofert-sig-2

SWZ

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-Mur-Carnota.pdf

zalaczniki-wersja-edytowalna-2

Zalecenia-konserwatorskie-zalacznik-do-OPZ-sig

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.2/2022

Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1 wraz z Bramą Straceń – etap I dokumentacja

informacja-o-kwocie-mur-Carnota

ogloszenie-Mur-Carnota

ogloszenie-o-udzielenie-zamowienia-Mur-Carnota

ogloszenie-o-wyniku-postepowania-Mur-Carnota

Plan-Sytuacyjny-zalacznik-do-OPZ

protokol-z-otwarcia-ofert-sig-1

Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia-mur-Carnota

zalaczniki-wersja-edytowalna

Zalecenia-konserwatorskie-zalacznik-do-OPZ

zawiadomienie-o-odrzuceniu-ofert-i-uniewaznieniu-postepowania-Mur-Carnota-sig

———————————————————————————————————————————–

 

ZP.272.1/2022

„Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”

informacja-o-kwocie-sig ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-szucha

ogloszenie-o-zamowieniu-BZP

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

Projekt-wew.instalacji-elektryka

projekt-wew.-instalacji-wentylacja

Projekt-wewnetrznych-instalacji-elektrycznych-pdf

Projekt-wewnetrznych-instalacji-san-pdf

protokol-z-otwarcia-ofert-sig

PRZEDMIAR-INST.ELEKTR.

PRZEDMIAR-INST.-SANITARNE

STWIORB_INST.SANITARNE

STWIORB-INST.-ELEKTRYCZNE

SWZ-sig

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-podpis-elektr-TS

wyjasnienia-tresci-SWZ-sig

Zalaczniki-wersja-edytowalna

zmiana-tresci-SWZ

———————————————————————————————————————————–

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA ROK 2022

PLAN-POSTEPOWAN-O-UDZIELENIE-ZAMOWIEN-PUBLICZNYCH-NA-ROK-2022

PLAN-POSTEPOWAN-O-UDZIELENIE-ZAMOWIEN-PUBLICZNYCH-NA-ROK-2022-AKTUALIZACJA-WERSJA-2

PLAN-POSTEPOWAN-O-UDZIELENIE-ZAMOWIEN-PUBLICZNYCH-NA-ROK-2022-WERSJA-3

PLAN-POSTEPOWAN-O-UDZIELENIE-ZAMOWIEN-PUBLICZNYCH-NA-ROK-2022-WERSJA-4

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.4/2021

Dostawa i montaż urządzeń komputerowych i sieciowych na potrzeby Muzeum Niepodległości
w Warszawie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

protokół z otwarcia ofert
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia
pytania_i_odpowiedzi do SWZ
ogłoszenie o zamówieniu
SWZ-sprzęt komputerowy
załączniki – wersja edytowalna dostawa sprzętu komputerowego

ZP.272.3/2021

Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wybór najkorzystniejszej oferty
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
ogłoszenie SWZ konserwacja
SWZ konserwacja
załączniki do SWZ konserwacja wersja edytowalna
projekt konserwatorski wraz z programem planowanych prac

———————————————————————————————————————————–

ZP.272.2/2021

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości tj. Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów i Oddziały – Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu CW, Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wybór najkorzystniejszej oferty ochrona
Protokół z otwarcia ofert
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
odpowiedź na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
załączniki do SWZ ochrona wersja edytowalna

——————————————————————————————————————

ZP.272.1/2021
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów zewnętrznych należących
do Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
2021_BZP 00147754_01
ID postępowania – Załącznik nr 9 do SWZ,
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ
Wykaz usług – Załącznik nr 7 do SWZ
Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ
Wykaz narzędzi – Załącznik nr 8 do SWZ
wzór umowy – Załącznik nr 6 do SWZ
odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 18.08.2021 r.
informacja o kwocie
informacja z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

——————————————————————————————————————

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021-AKTUALIZACJA-WERSJA NR 2
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021-AKTUALIZACJA-WERSJA NR 3
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021-AKTUALIZACJA – WERSJA NR 4
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021- AKTUALZACJA – WERSJA NR 5
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROK 2021 – AKTUALIZACJA – WERSJA NR 6
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021-AKTUALIZACJA – WERSJA NR 7
PLAN-POSTEPOWAN-O-UDZIELENIE-ZAMOWIEN-PUBLICZNYCH-NA-ROK-2021-AKTUALIZACJA-WERSJA-NR-7

ZP.272.6/2020

Wykonanie konserwacji bieżącej wybranych elementów architektonicznych Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załączniki 1-5 w formacie WORD
Projekt konserwatorski wraz z programem planowanych prac
Decyzja MWKZ
Protokół z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty

——————————————————————————————————————

Ogłoszenie z dnia 15.07.2020 r.

przetargu bezwarunkowego na wybór operatora w celu prowadzenia kompleksu kawiarniano-restauracyjnego dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów przy al. Solidarności 62 w Warszawie

Ogłoszenie z dnia 15.07.2020 r.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia (formularz oferty )
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia (Oświadczenie)
Protokół z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

——————————————————————————————————————

ZP.272.5/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Muzeum Niepodległości w Warszawie:

  1. budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie – etap I dokumentacja
  2. budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie – etap I dokumentacja.

Wybór najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SIWZ
Protokół z otwarcia ofert
pytania i odpowiedzi do siwz
rzut architektoniczny Muzeum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha w Warszawie
rzut XI pawilon parter rzut sieci
konserwator
Bilan ciepła Brama Bielańska i Działobitnia

inwentaryzacja:

inwentaryzacja opis rzuty

Brama Bielańska i Działobitnia:

Rys nr 1 Rys nr 5 Rys nr 6

——————————————————————————————————————

ZP.272.4/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości – etap I dokumentacja

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór-najkorzystniejszej-oferty-7
protokół z otwarcia ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
SIWZ – tekst jednolity 26.03.2020
załącznik nr 1 – formularz oferty 26.03.2020
modyfikacja SIWZ
Pytania i odpowiedzi do SIWZ

. . .

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

załącznik nr 7: zalecenia konserwatorskie

plan pomieszczeń:
załączniki 1-4 w formacie WORD

ZP.272.3/2020

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

wybór najkorzystniejszej oferty
zbiorcze zestawienie ofert
Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu
załączniki 1-5 w formacie WORD

ZP.272.2/2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości – etap I dokumentacja

unieważnienie postępowania
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
zał. nr 7 – zalecenia konserwatorskie

plan pomieszczeń:
załączniki 1-4 w formacie WORD

ZP.272.1/2020

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty
protokół z otwarcia ofert
pytania i odpowiedzi do SIWZ
HARMONOGRAM PRACY – Pałac (przykładowy)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacja SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-5a do SIWZ w formacie WORD

—————————————————————————————————————–

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZP.272.9/2019

Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych/biurowych Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty
protokół z otwarcia ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
zał. nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 2-5 w formacie WORD
Zał. nr 7 do SIWZ – PROJEKT ARANŻACJI

ZP.272.8/2019

Aranżacja wystaw stałych Kresy i Bezkresy oraz Polonia Restituta. O Niepodległość i granice

w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radzwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty
protokół z otwarcia ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
wyjaśnienia do SIWZ
załącznik nr 1 – projekt wystawy Kresy i Bezkresy – cz. 1

załącznik nr 1 – projekt wystawy Kresy i Bezkresy – cz. 2:
a4_dyplom1
a4_dyplom2
a4_dyplom3
a4_dyplom4
brzoza
dzieci_wnętrze_druk_compressed
krzemieniec_druk
linia
lwow_rody
miedzy_duchem_a_materia_print</a
napisy zabytki bezkresy_03_09_curves3
napisy_ kresy_03_09_print
obrona_lwowa_druk
vilno1_druk-1
vilno2_druk

* * *

załącznik nr 2 – projekt wystawy Polonia Restituta
Załączniki nr 3-5 do SIWZ w formacie WORD

—————————————————————————————————————

ZP.272.6/2019

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania
protokół z otwarcia ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
wyjaśnienia do SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ-11
zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 2-5 do SIWZ w formacie WORD

ZP.272.7/2019

Dostawa sprzętu multimedialnego jako wyposażenie trzech wystaw stałych w ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty
zbiorcze zestawienie ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
wyjaśnienia do SIWZ
wyjaśnienia do SIWZ 2
załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
załączniki nr 2-5 w formacie-WORD
załącznik nr 7 do SIWZ

——————————————————————————————————————

ZP.272.5/2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń w budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-7
informacja o wyborze oferty
protokół z otwarcia ofert
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
STWOiR
załączniki 1-3 i 5 w formacie WORD

opis przedmiotu zamówienia – projekt:

1906_PawX_PB_000-opis
1906_PawX_PB_S_K_R01_0-parter_W
1906_PawX_PB_S_K_R02_0-pietro_W
1906_PawX_PB_S_K_R03_0-poddasze_W
1906_PawX_PB_S_K_R04_0-pietro_E
1906_PawX_PB_S_K_R05_0-poddasze_E
1906_PawX_PB_S_K_S01_0-W_VRF2
1906_PawX_PB_S_K_S02_0-W_VRF1
1906_PawX_PB_S_WK_R01_0-parter_W
1906_PawX_PB_S_WK_R02_0-pietro_W 1906_
PawX_PB_S_WK_R03_0-poddasze_W
1906_PawX_PB_S_WK_R04_0-pietro_E
1906_PawX_PB_S_WK_R05_0-poddasze_E
1906_PawX_PB_E_EE_R01
1906_PawX_PB_E_EE_R02
1906_PawX_PB_E_EE_R03
1906_PawX_PB_E_EE_R04
1906_PawX_PB_E_EE_R05
1906_PawX_PB_E_EE_S01

ZP.272.4/2019

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Sali wielofunkcyjnej i Sali konferencyjnej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów ramach Projektu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
informacja o wyborze oferty
protokół z otwarcia ofert

wyjaśnienia do SIWZ:

wyjasnienia do SIWZ
Protokół wykonania U14,
Protokół wykonania U17

rysunki: Muz. Niepodległosci Sala U14,
Muz. Niepodległosci Sala U17
ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Zał. nr 1 opis przedmiotu zamowienia
Zał. 02 FormularzJEDZ
zał. nr 4 formularz cenowy
Załączniki nr 3 i 6 do SIWZ w formacie WORD
identyfikator postępowania
klucz publiczny – link

ZP.272.3/2019

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1-5 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
zbiorcze zestawienie ofert
informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.272.2/2019

Usługa kompleksowego sprzątania przestrzeni budynków i terenów należących do Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. gmachu głównego – Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów i Oddziałów – Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-5 w formacie WORD
zbiorcze zestawienie ofert
unieważnienie postępowania

ZP.272.1/2019

Usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tj. w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów przy Al. Solidarności 62 i Oddziałach – Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Al. Szucha

ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-5 w formacie WORD
Wyjaśnienia do ogłoszenia
zestawienie ofert
informacja o wyborze oferty

—————————————————————————————————————

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami