Muzeum Niepodległości oraz jego Oddziały: Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa są czynne dla zwiedzających:

– we wtorek  10.00 – 17.00
– w środę 11.00 – 19.00
– od czwartku do niedzieli 10.00 – 17.00

– w czwartki – wstęp wolny
– w poniedziałki ekspozycje nieczynne

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (w tym Galeria Brama Bielańska):

Sezon letni: 1 kwietnia – 31 października
– wtorek, czwartek-niedziela 10:00-17:00
– środa 11:00-19:00

Sezon zimowy: 1 listopada – 31 marca
– wtorek-niedziela  9:00-16:00

– w czwartki – wstęp wolny
– w poniedziałki ekspozycje nieczynne


Dni, w których ekspozycje oraz punkty sprzedaży w Muzeum Niepodległości w Warszawie i w jego Oddziałach będą otwarte dla zwiedzających:

3 maja 2023 r. -Święto Narodowe 3 Maja (środa),
15 sierpnia 2023 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek),
11 listopada 2023 r.- Narodowe Święto Niepodległości (sobota),

Dni, w których ekspozycje oraz punkty sprzedaży w Muzeum Niepodległości w Warszawie i w jego Oddziałach będą zamknięte dla zwiedzających:

7 kwietnia 2023 r. (piątek),
8 kwietnia 2023 r. (sobota),
24 grudnia 2023 r. (niedziela),
31 grudnia 2023 r. (niedziela)

 

————————————————————————————————————————–

 

ceny biletów (jednorazowe wejście do Muzeum lub oddziału):
normalny – 20 zł
ulgowy – 10 zł

 

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet za 1 zł; zniżka nie łączy się z innymi rabatami, promocjami. 

W czwartki wstęp wolny na podstawie biletu bezpłatnego.

————————————————————————————————————————–

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

 

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
  studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie. *

 2. osobom powyżej 65 roku życia,
  emerytom,
  rencistom, rencistom socjalnym,
  osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. *

 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. *

  będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.

————————————————————————————————————————–

 

Akcja promocyjna “Koleją do Kultury”

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem:

 1. biletu na pociąg uruchamiany przez spółkę Koleje Mazowieckie, zakupiony w kasie, biletomacie lub u konduktora.*
 2. Karty Mazowieckiej wraz z paragonem stanowiącym dowód doładowania Karty w czasie trwania Akcji promocyjnej. *
 3. dowodu zakupu biletu na pociąg spółki Koleje Mazowieckie w systemie SkyCash. *
 4. potwierdzenia zakupu biletu dostępnego w aplikacji mPay w zakładce Kontrola biletów Partnera Akcji promocyjnej w okresie jej trwania

  którego termin ważności upłynął nie później, niż 30 dni przed datą zakupu biletu do Muzeum.

  Akcja promocyjna trwa do 31 grudnia 2023. Regulamin akcji.

————————————————————————————————————————–

Ulga w opłacie za wstęp w wysokości 50% przysługuje posiadaczom:

 

Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością
(niepełnosprawne dziecko wraz z opiekunem)

————————————————————————————————————————–

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 

 1. osobom fizycznym odznaczonym:
  Orderem Orła Białego,
  Orderem Wojennym Virtuti Militari,
  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
  Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
 4. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 5. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 6. Posiadaczom Karty Polaka (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne)
 7. Dzieciom do lat 7
 8. byłym więźniom aresztów, więzień i obozów koncentracyjnych (w latach 1939-1945)
 9. przewodnikom miejskim Biura Turystycznego “Trakt” posiadającym wydane przez Muzeum certyfikaty (zaświadczenia) o odbyciu szkolenia po Muzeum i jego Oddziałach, wprowadzającym do Muzeum lub jego Oddziału grupy wycieczkowe

————————————————————————————————————————–

Ulga dla posiadaczy Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka :
ulga w wysokości 30% – za oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Niepodległości i jego oddziałach.

————————————————————————————————————————–

Przewodnik :
oprowadzanie grupy szkolnej – 150 zł
oprowadzanie grupy pozaszkolnej – 150 zł

————————————————————————————————————————–

 

Rezerwacje dla grup zorganizowanych odbywają się telefonicznie:

Pałac Przebendowskich-Radziwiłłów

(22) 827 96 43

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(22) 839 12 68

Muzeum Więzienia Pawiak
(22) 831 92 89

Mauzoleum Walki i Męczeństwa
(22) 629 49 19

 

Regulamin zajęć edukacyjnych

regulamin zwiedzania

 

————————————————————————————————————————–

Kulturalna Szkoła na Mazowszu

Zorganizowanym grupom szkolnym ze szkół/szkół podstawowych (rozumianych jako: szkoła/szkoła podstawowa, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, prowadzące roczne przygotowanie przedszkolne , o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – „Prawo Oświatowe”) i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, których siedziby są umiejscowione na terenie województwa mazowieckiego, biorących udział w Programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu” w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przysługuje bilet za preferencyjną cenę tj. 1 zł brutto niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w Muzeum (np. skorzystanie z oferty zwiedzania i/lub zajęć warsztatowych i/lub lekcji muzealnej i/lub spaceru edukacyjnego i/lub oprowadzania przez przewodnika) od jednego ucznia/uczennicy szkoły/szkoły podstawowej (rozumianych jako ucznia/uczennicę szkoły/szkoły podstawowej, dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – „Prawo Oświatowe”) lub od jednego ucznia/uczennicy szkoły ponadpodstawowej z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 24

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami